Jajić Dragan , ulje na platnu
35x25 cm, 2005.

GALERIJA LUJ

Novi Sad, Srbija
Puškinova broj 1

Telefoni:
+381 21 500-503
+381 63 501-703

www.galerija-luj.com

e-mail:
info@galerija-luj.com